Redogörelse 2/2022-2023

Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Redogörelse

Ladda ner Word-dokument

Landskapsregeringens logo med Ålands vapen med hjorten och texten Ålands landskapsregering.                              


Dokumentnamn

REDOGÖRELSE nr 2/2022-2023

Datum

27.4.2023


 

Till Ålands lagting

 

Redogörelse över Årsredovisning per 31.12.2022.

 

Landskapsregeringen överlämnar härmed årsredovisning för landskapet Åland per 31.12.2022 inkl. bokslutet för Landskapets fastighetsverk per 31.12.2022 och Landskapsrevisionens revisionsberättelse för finansåret 2022 till lagtinget såsom redogörelse nr 2/2022-2023 i enlighet med § 19 LL (2012:69, ändr. 2017/4) om landskapets finansförvaltning.

 

 

 

Mariehamn den 27 april 2023

 

 

 

 

Lantråd                               Veronica Thörnroos

 

 

 

Minister                              Roger Höglund