Redogörelse över Årsredovisning per 31.12.2022

Redogörelse RS 2/2022-2023 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Landskapsregeringen överlämnar härmed årsredovisning för landskapet Åland per 31.12.2022 inkl. bokslutet för Landskapets fastighetsverk per 31.12.2022 och Landskapsrevisionens revisionsberättelse för finansåret 2022 till lagtinget såsom redogörelse nr 2/2022-2023 i enlighet med § 19 LL (2012:69, ändr. 2017/4) om landskapets finansförvaltning.

Åtgärder