Redogörelse 3/2023-2024

Lagtingsår: 2023-2024
Typ av dokument: Redogörelse

Ladda ner Word-dokument

Landskapsregeringens logo med Ålands vapen med hjorten och texten Ålands landskapsregering.                              


Dokumentnamn

REDOGÖRELSE nr 3/2023-2024

Datum

25.4.2024


 

Till Ålands lagting

 

Redogörelse över Årsredovisning per 31.12.2023.

 

Landskapsregeringen överlämnar härmed årsredovisning för landskapet Åland per 31.12.2023 inkl. bokslutet för Landskapets fastighetsverk per 31.12.2023 och Landskapsrevisionens revisionsberättelse för finansåret 2023 till lagtinget såsom redogörelse nr 3/2023-2024 i enlighet med § 19 LL (2012:69, ändr. 2017/4) om landskapets finansförvaltning.

 

 

 

Mariehamn den 25 april 2024

 

 

 

 

Lantråd                               Katrin Sjögren

 

 

 

Minister                              Mats Perämaa