Regeringens proposition 11/2001-2002

Lagtingsår: 2001-2002
Typ av dokument: Regeringens proposition

Ladda ner Word-dokument

Republikens president

FRAMSTÄLLNING nr 11/2001-2002

 

Datum

 

 

2002-09-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 


Regeringens proposition till Riksdagen om godkännande av Kyotoprotokollet till Förenta Nationernas ramkonvention om klimatförändring och med förslag till lag om ikraftsättande av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen

 

 

Ÿ      Republikens presidents framställning

Ÿ      Regeringens proposition RP 26/2002 i HTML-format.

Ÿ      Regeringens proposition RP 26/2002 i PDF-format.