Regeringens proposition 11/2015-2016

Lagtingsår: 2015-2016
Typ av dokument: Regeringens proposition

Ladda ner Word-dokument

Republikens president

FRAMSTÄLLNING nr 11/2015-2016

 

Datum

 

 

2016-05-03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 


Godkännande av protokollet med Uzbekistan om ändring av avtalet för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst samt med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen

 

Ÿ  Republikens presidents framställning

Ÿ  Regeringens proposition RP 45/2016 i PDF-format. (Dokumentet öppnas i nytt fönster)