Godkännande av protokollet med Uzbekistan om ändring av avtalet för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst samt med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser i protokollet som hör...

Republikens presidents framställning RP 11/2015-2016 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Fullständig titel: Godkännande av protokollet med Uzbekistan om ändring av avtalet för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst samt med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen
Sökord: rp, republikens presidents framställning, dubbelbeskattning,

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser