Regeringens proposition 13/2015-2016

Lagtingsår: 2015-2016
Typ av dokument: Regeringens proposition

Ladda ner Word-dokument

Republikens president

FRAMSTÄLLNING nr 13/2015-2016

 

Datum

 

 

2016-09-30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 


Godkännande av det fördjupade partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kazakstan, å andra sidan och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen 

 

 

Ÿ  Republikens presidents framställning

Ÿ  Regeringens proposition RP 118/2016 i PDF-format. (Dokumentet öppnas i nytt fönster)