Godkännande av det fördjupade partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kazakstan, å andra sidan och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör...

Republikens presidents framställning RP 13/2015-2016 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Fullständig titel: Godkännande av det fördjupade partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kazakstan, å andra sidan och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
Sökord: rp, republikens presidents framställning, partnerskaps- och samarbetsavtalet, eu, kazakstan

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser