Regeringens proposition 14/2016-2017

Lagtingsår: 2016-2017
Typ av dokument: Regeringens proposition

Ladda ner Word-dokument

Republikens president

FRAMSTÄLLNING nr 14/2016-2017

 

Datum

 

 

2017-09-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 


Republikens presidents framställning till Ålands lagting om godkännande av Europarådets ramkonvention om kulturarvets värde för samhället och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen

Ÿ  Republikens presidents framställning

Ÿ  RP 87/2017 (Dokumentet öppnas i nytt fönster)