Godkännande av Europarådets ramkonvention om kulturarvets värde för samhället och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen

Republikens presidents framställning RP 14/2016-2017 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: rp, republikens president, framställning, kulturarv, europarådet

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser