Regeringens proposition 3/1999-2000

Lagtingsår: 1999-2000
Typ av dokument: Regeringens proposition

Ladda ner Word-dokument

Republikens president

FRAMSTÄLLNING nr 3/1999-2000

 

Datum

Arkivbeteckning

 

 

RP0319992000

 

 

 

 

 

  

Förslag till lagar om ändring av självstyrelselagen för Åland och 17 § jordförvärvslagen för Åland

·       OBS! Ursprungshandlingarna saknas i webbversion tillsvidare.
Papperskopior kan begäras från lagtingskansliet per telefon +358 18 25332