Förslag till lagar om ändring av självstyrelselagen för Åland och 17 § jordförvärvslagen för Åland

Republikens presidents framställning RP 3/1999-2000 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: självstyrelselag, jordförvärvslag, Sidhänvisning: 18, 20, 31, 44, 45, 47;

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser