Regeringens proposition 3/2015-2016

Lagtingsår: 2015-2016
Typ av dokument: Regeringens proposition

Ladda ner Word-dokument

Republikens president

FRAMSTÄLLNING nr 3/2015-2016

 

Datum

 

 

2016-01-20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 


Godkännande av Nagoya­­protokollet om tillträde till genetiska resurser samt rimlig och rättvis fördelning av den nytta som uppstår vid deras användning till konventionen om biologisk mångfald samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen och till lag om genomförande av Nagoya­protokollet till konventionen om biologisk mångfald

 

 

Ÿ  Republikens presidents framställning

Ÿ  Regeringens proposition RP 126/2015 i PDF-format. (Dokumentet öppnas i nytt fönster)