Godkännande av Nagoyaprotokollet om genetiska resurser till konventionen om biologisk mångfald

Republikens presidents framställning RP 3/2015-2016 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: nagoyaprotokollet, genetiska resurser, biologisk mångfald, konventionen

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser