Regeringens proposition 4/2001-2002

Lagtingsår: 2001-2002
Typ av dokument: Regeringens proposition

Ladda ner Word-dokument

Republikens president

FRAMSTÄLLNING nr 4/2001-2002

 

Datum

 

 

2002-01-25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 


Republikens presidents framställning angående godkännande av Europaavtalet med Polen och av anpassningsprotokollet som hör samman därmed samt med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet och protokollet

 

Ÿ  Republikens presidents framställning

Ÿ  Regeringens proposition RP 224/2001 i HTML-format.

Ÿ  Regeringens proposition RP 224/2001 i PDF-format.