Godkännande av Europaavtalet med Polen och av anpassningsprotokollet som hör samman därmed samt med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet och protokollet

Republikens presidents framställning RP 4/2001-2002 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: polen, europaavtal, eu, anpassningsprotokoll
Sidhänvisning: 82, 84, 103, 106, 111, 115

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser