Regeringens proposition 9/2001-2002

Lagtingsår: 2001-2002
Typ av dokument: Regeringens proposition

Ladda ner Word-dokument

Republikens president

FRAMSTÄLLNING nr 9/2001-2002

 

Datum

 

 

2002-01-25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 


Republikens presidents framställning angående godkännande av avtalet om handel, utveckling och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Sydafrika, å andra sidan, samt med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

 

Ÿ      Republikens presidents framställning

Ÿ      Regeringens proposition RP 239/2001 i PDF-format.