Skriftlig fråga 1/2023-2024

Lagtingsår: 2023-2024
Typ av dokument: Skriftlig fråga

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

SKRIFTLIG FRÅGA nr 1/2023-2024

Lagtingsledamot

Datum

 

Wille Valve

2024-01-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Hur kan landskapsregeringen förenkla skattegränsen för åländska företagare?

 

Nyligen anordnade Ålands näringsliv ett möte för att ge svenska Tullen möjlighet att informera åländska företagare om konsekvenserna av det upphörda gränstullsamarbetet och det kommande, svenska elektroniska tullhanteringssystemet. Beskeden kring skattegränshanteringen mot Sverige var djupt oroväckande, bl.a. att hanteringen nu inte blir enklare, men mer elektronisk.

 

Med hänvisning till 38 § 1 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande skriftliga fråga:

 

     Vad gör landskapsregeringen för att snarast möjligt förenkla vardagen för de åländska företag som handlar med Sverige?

 

 

 

 

 

 

 

Mariehamn den 18 januari 2024

 

 

 

 

 

 

Wille Valve