Hur kan landskapsregeringen förenkla skattegränsen för åländska företagare?

Skriftlig fråga SF 1/2023-2024 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Frågeställaren undrar vad landskapsregeringen gör för att snarast möjligt förenkla vardagen för de åländska företag som handlar med Sverige?

Åtgärder