Skriftlig fråga 10/2023-2024

Lagtingsår: 2023-2024
Typ av dokument: Skriftlig fråga

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

SKRIFTLIG FRÅGA nr  10/2023-2024

Lagtingsledamot

Datum

 

Alfons Röblom

2024-05-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Slåttern av landskapets vägrenar

 

 

Vägrenar är av stor betydelse för den biologiska mångfalden. Vägrenarna utgör en särskilt viktig biotop för hotade och rödlistade arter. Blommande artrika vägrenar är mycket viktiga för bina som står för den största delen av pollineringen av både vilda växter och grödor och är därmed av stor betydelse för den åländska fruktodlingen.

 

Med hänvisning till 38 § 1 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande skriftliga fråga:

 

Hur säkerställer landskapsregeringen att slåttern av de vägrenar som landskapsregeringen ansvarar för sker på ett sätt som främjar den biologiska mångfalden?

 

 

Mariehamn den 10 maj 2024

 

 

 

 

Alfons Röblom