Slåttern av landskapets vägrenar

Skriftlig fråga SF 10/2023-2024 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Frågeställaren undrar hur landskapsregeringen säkerställer att slåttern av de vägrenar som landskapsregeringen ansvarar för sker på ett sätt som främjar den biologiska mångfalden?

Åtgärder