Skriftlig fråga 12/2022-2023

Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Skriftlig fråga

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

SKRIFTLIG FRÅGA nr 12/2022-2023

Lagtingsledamot

Datum

 

Camilla Gunell

2023-02-22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Kommunernas roll gällande havsbaserad vindkraft

 

 

Stora energibolag planerar jättelika havsbaserade vindkraftsparker och landskapsregeringen planerar att inom kort utarrendera åländska vatten för byggnationen. Kommunerna har ansvar för planläggningen och bygglov och det är oklart hur landskapsregeringen ser på behovet av ny lagstiftning och arbetsfördelningen mellan landskapet och kommunerna. Även frågan kring uppbörd och fördelning av fastighetsskatten förefaller ännu oklar.

 

 

Med hänvisning till 38 § 1 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande skriftliga fråga:

 

Hur avser landskapsregeringen hantera kommunernas roll gällande planläggning och bygglov kopplat till de planerade havsbaserade vindkraftsanläggningarna och hur ska skatteintäkterna uppbäras och fördelas?

 

 

Mariehamn den 3 mars 2023

 

 

 

Camilla Gunell