Skriftlig fråga 17/2021-2022

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Skriftlig fråga

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

SKRIFTLIG FRÅGA nr 17/2021-2022

Lagtingsledamot

Datum

 

Simon Påvals

2022-05-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Försäljning av viltkött till restaurang och butik

 

 

Den som vill beställa eller köpa åländskt viltkött på restaurang eller i butik blir idag ofta besviken. Samtidigt har vi på Åland goda stammar av jaktbart vilt och speciellt rådjursstammen har vuxit till närmast problematiska nivåer. Samtidigt vittnar jägare om oklara besked från myndighetshåll kring vad som gäller bland annat i fråga om försäljning, antal djur och slaktutrymmen. 

 

Med hänvisning till 38 § 1 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande skriftliga fråga:

 

Hur avser landskapsregeringen att göra det så enkelt som möjligt för åländska jägare att kunna sälja viltkött till restauranger och butiker?

 

Mariehamn den 10 maj 2022

 

 

Simon Påvals