Försäljning av viltkött till restaurang och butik

Skriftlig fråga SF 17/2021-2022 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Frågeställaren undrar hur landskapsregeringen avser att göra det så enkelt som möjligt för åländska jägare att kunna sälja viltkött till restauranger och butiker?

Åtgärder