Skriftlig fråga 18/2021-2022

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Skriftlig fråga

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

SKRIFTLIG FRÅGA nr 18/2021-2022

Lagtingsledamot

Datum

 

Camilla Gunell

2022-05-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Oklarheter kring HUTH-programmets framtid

 

 

Styrelsen för Ålands gymnasium föreslår en skrotning av HUTH-programmet, som ger yrkesgymnasiets studerande möjlighet till fördjupade kurser och studentexamen, eftersom programmet anses för dyrt och ineffektivt. Det innebär sämre valmöjligheter för de studerande vid yrkesskolorna. Det är oklart vad som ska komma i stället och styrelsens alternativ till HUTH verkar vara kurser i matte 2b och att hänvisa de yrkestuderande till det svenska distansgymnasiet NTI-skolan.

 

Med hänvisning till 38 § 1 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande skriftliga fråga:

 

Avser landskapsregeringen slopa HUTH-programmet vid Ålands yrkesgymnasium och hur ser i så fall de alternativa planerna ut?

 

 

 

Mariehamn den 18 maj 2022

 

 

 

 

Camilla Gunell