Oklarheter kring HUTH-programmets framtid

Skriftlig fråga SF 18/2021-2022 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Frågeställaren undrar om landskapsregeringen avser slopa HUTH-programmet vid Ålands yrkesgymnasium och hur ser i så fall de alternativa planerna ut?

Åtgärder