Skriftlig fråga 2/2023-2024

Lagtingsår: 2023-2024
Typ av dokument: Skriftlig fråga

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

SKRIFTLIG FRÅGA nr  2/2023-2024

Lagtingsledamot

Datum

 

Alfons Röblom

2024-01-30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Moderna strukturer och regler för VA-sektorn

 

 

Vi nås av rapporter om avloppsläckage i sjöar och vattentäkter och om behovet av stora investeringar i VA-sektorn.

I regeringsprogrammet för regeringen Sjögren II finns löften om en tydligare struktur för VA-sektorn, och om en ny och efterlängtad vattentjänstlag som ska ligga till grund för nödvändiga åtgärder inom VA-sektorn.

 

 

Med hänvisning till 38 § 1 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande skriftliga fråga:

 

Hur tänker regeringen förverkliga sitt löfte om att skapa moderna strukturer, regelverk och verksamhetsförutsättningar för VA-sektorn på Åland?

 

 

Mariehamn den 30 januari 2024

 

 

Alfons Röblom