Moderna strukturer och regler för VA-sektorn

Skriftlig fråga SF 2/2023-2024 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Frågeställaren undrar hur regeringen tänker förverkliga sitt löfte om att skapa moderna strukturer, regelverk och verksamhetsförutsättningar för VA-sektorn på Åland?

Åtgärder