Skriftlig fråga 22/2022-2023

Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Skriftlig fråga

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

SKRIFTLIG FRÅGA nr 22/2022-2023

Lagtingsledamot

Datum

 

Simon Holmström

2023-05-31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ålands folkrättsliga ställning

 

Diskussionen kring hur Finland sköter Ålandsärenden har av allt att döma växt under de senaste åren. Internationella experter har dock inte alltid varit beredda att ge sina ståndpunkter om Ålands folkrättsliga status i rädslan av att länder eller internationella organ skulle anse det kontroversiellt.

 

Med hänvisning till 38 § 1 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande skriftliga fråga:

 

Hur verkar landskapsregeringen för att stärka Ålands ställning i folkrätten?

 

Mariehamn den 31 maj 2023

 

 

Simon Holmström