Ålands folkrättsliga ställning

Skriftlig fråga SF 22/2022-2023 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Frågeställaren undrar hur landskapsregeringen verkar för att stärka Ålands ställning i folkrätten?

Åtgärder