Skriftlig fråga 26/2021-2022

Tillhör ärendet: Transitering av el
Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Skriftlig fråga

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

SKRIFTLIG FRÅGA nr 26/2020-2021

Lagtingsledamot

Datum

 

Ingrid Zetterman

2022-08-23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Transitering av el

 

 

Det energipolitiska läget har ändrats dramatiskt sedan förra hösten med energibrist och kraftigt höjda priser som enligt prognoserna fortsätter till rekordnivåer under vintern. Olkiluoto 3 att tas i bruk och transitering av el genom Finlands- och Sverigekabeln har länge diskuterats vilket skulle kunna ge vinst till Kraftnät Åland om prisskillnaden mellan de olika energimarknaderna är stor. Ett nytt ekonomiskt ben för Kraftnät Åland skulle gynna varenda åländsk hushåll, företag och organisationer.

 

 

Med hänvisning till 38 § 1 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande skriftliga fråga:

 

Hur jobbar landskapsregeringen med frågan om transitering genom Finlands- och Sverigekabeln och ser landskapsregeringen nya möjligheter i och med det nya energipolitiska läget?

 

 

Mariehamn den 23 augusti 2022

 

 

Ingrid Zetterman