Transitering av el

Skriftlig fråga SF 26/2021-2022 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Frågeställaren undrar hur landskapsregeringen jobbar med frågan om transitering genom Finlands- och Sverigekabeln och ser landskapsregeringen nya möjligheter i och med det nya energipolitiska läget?

Åtgärder