Skriftlig fråga 29/2021-2022

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Skriftlig fråga

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

SKRIFTLIG FRÅGA nr  29 /2021-2022

Lagtingsledamot

Datum

 

John Holmberg

2022-09-07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Åland behöver styra över fastighetsskattefrågan

 

 

Riksregeringen beslut att inte reformera fastighetsbeskattningen innebär tyvärr att dagens oskäliga system fortsätter drabba ålänningar under oöverskådlig tid. Behovet att realisera våra möjligheter att styra över fastighetsskatten tydliggörs även gällande skattebefrielse för naturskyddsområden och låga skattesatser för havsbaserad vindkraft.

 

Med hänvisning till 38 § 1 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande skriftliga fråga:

 

vilka åtgärder ämnar landskapsregeringen nu vidta för att lindra fastighetsbeskattningens negativa konsekvenser för såväl ålänningar som Ålands hållbara utvecklingsmål?

 

 

 

 

Mariehamn den 7 september 2022

 

 

 

 

John Holmberg