Åland behöver styra över fastighetsskattefrågan

Skriftlig fråga SF 29/2021-2022 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Frågeställaren undrar vilka åtgärder ämnar landskapsregeringen nu vidta för att lindra fastighets-beskattningens negativa konsekvenser för såväl ålänningar som Ålands hållbara utvecklingsmål?

Åtgärder