Skriftlig fråga 30/2021-2022

Tillhör ärendet: Personaldimensionering
Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Skriftlig fråga

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

SKRIFTLIG FRÅGA nr 30/2021-2022

Lagtingsledamot

Datum

 

Pernilla Söderlund

2022-09-15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Personaldimensionering

 

 

Behovet av resursförstärkning inom äldreomsorgen är långsiktigt och akut. Brister i äldreomsorgen har påtalats från förtroendevalda och bland personal har bristerna varit kända länge. Redan då äldrelagen trädde i kraft borde bestämmelser om personaldimensionering funnits på plats och utskottet uppmanade landskapsregeringen även att se över nuvarande styrdokumenten från 2012 samt 2010 för att förverkliga äldrelagens målsättningar.

 

 

Med hänvisning till 38 § 1 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande skriftliga fråga:

 

När avser landskapsregeringen i lag stadga en nivå för personaldimensionering samt säkerställa att även på lång sikt trygga de äldres rätt till service av god kvalitet?

 

 

Mariehamn den 15 september 2022

 

 

Pernilla Söderlund