Personaldimensionering

Skriftlig fråga SF 30/2021-2022 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Frågeställaren undrar när avser landskapsregeringen i lag stadga en nivå för personaldimensionering samt säkerställa att även på lång sikt trygga de äldres rätt till service av god kvalitet?

Åtgärder