Skriftlig fråga 3/2020-2021

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Skriftlig fråga

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

SKRIFTLIG FRÅGA nr 3/2020-2021

Lagtingsledamot

Datum

 

Nina Fellman

2021-03-24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Rättssäkerhet och transparens i besluten

 

 

Minister Annette Holmberg-Jansson har i ett beslut den 16.3 konstaterat att styrelsen för ÅMHM agerat felaktigt vid beslut om en tjänstetillsättning men felet lämnas utan åtgärd då en förklaring avgivits muntligt av ordförande. I en intervju förklarar ministern att hon inte velat peka ut att myndighetschefen begått ett fel. Det saknas beredning och motivering av beslutet att lämna felet utan åtgärd och det finns ingen möjlighet för myndighetschefen att bemöta saken.

 

 

Med hänvisning till 38 § 1 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande skriftliga fråga:

 

Uppfyller regeringens beslut kravet på god förvaltning, transparens och rättssäkerhet i beslutsfattandet om beslut fattas på hörsägen, utan beredning och dokumentation?

 

 

Mariehamn den 24 mars 2021

 

 

Nina Fellman