Rättssäkerhet och transparens i besluten

Skriftlig fråga SF 3/2020-2021 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Frågeställaren undrar om regeringens beslut uppfyller kravet på god förvaltning, transparens och rättssäkerhet i beslutsfattandet om beslut fattas på hörsägen, utan beredning och dokumentation?

Åtgärder