Skriftlig fråga 3/2022-2023

Tillhör ärendet: Stöd för köp av Bollhalla
Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Skriftlig fråga

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

SKRIFTLIG FRÅGA nr 3/2022-2023

Lagtingsledamot

Datum

 

Stephan Toivonen

2022-11-15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Stöd för köp av Bollhalla

 

 

Fördelningen av PAF-medel ingår i Ålands budget som landskapsregeringen årligen framlägger för lagtinget. PAF-medel fördelas enligt principer antagna av landskapsregeringen. Den 6 juni 2022 beviljades ett stöd om 50% eller 207.500 euro för köp av Bollhalla.

 

 

Med hänvisning till 38 § 1 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande skriftliga fråga:

 

Enligt vilka principer, framtagna av landskapsregeringen, beviljades en förening ett stöd om 207.500 euro för köp av Bollhalla?

 

 

Mariehamn den 15 november 2022

 

 

Stephan Toivonen