Stöd för köp av Bollhalla

Skriftlig fråga SF 3/2022-2023 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Frågeställaren undrar enligt vilka principer, framtagna av landskapsregeringen, beviljades en förening ett stöd om 207.500 euro för köp av Bollhalla?

Åtgärder