Skriftlig fråga 4/2023-2024

Tillhör ärendet: Den kommande EU-kommissionen
Lagtingsår: 2023-2024
Typ av dokument: Skriftlig fråga

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

SKRIFTLIG FRÅGA nr 4 /2023-2024

Lagtingsledamot

Datum

 

Alfons Röblom

2024-02-26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Den kommande EU-kommissionen

 

 

I juni är det val till Europaparlamentet och därefter tillsätts en ny EU-kommission. Under kommissionens första tid sätts strategier och planer på plats för den kommande femårsperioden. Den EU-lagstiftning som följer av dessa strategier och planer kommer i stor utsträckning påverka Åland.

 

Med hänvisning till 38 § 1 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande skriftliga fråga:

 

Har landskapsregeringen ett samlat grepp om den åländska externpolitiken och tydliga prioriteringar för att – i för Åland viktiga frågor – försöka påverka den nya EU-kommissionens strategier?

 

 

Mariehamn den 26 februari 2024

 

 

 

Alfons Röblom