Den kommande EU-kommissionen

Skriftlig fråga SF 4/2023-2024 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Frågeställaren undrar om landskapsregeringen har ett samlat grepp om den åländska externpolitiken och tydliga prioriteringar för att – i för Åland viktiga frågor – försöka påverka den nya EU-kommissionens strategier?

Åtgärder