Skriftlig fråga 4/2021-2022

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Skriftlig fråga

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

SKRIFTLIG FRÅGA nr 4/2021-2022

Lagtingsledamot

Datum

 

John Holmberg

2022-02-17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Landskapsregeringen gör intrång på den privata marknaden

 

 

Landskapsregeringen lär enligt uppgift ha köpt två större industrifastigheter i Mariehamn via sina fastighetsbolag. Hur köpet av dessa två industrifastigheter finansieras är oklart, likaså om de ska ses som riskkapitalsatsningar utan lagstöd. Frågan är om det är lämpligt att rubba det privata näringslivets konkurrensvillkor genom ett ökat offentligt ägande genom inköp.

 

Med hänvisning till 38 § 1 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande skriftliga fråga:

 

Varför har landskapsregeringen inte informerat lagtinget om den nya fastighetsstrategin som allvarligt riskerar rubba konkurrensbalansen på den privata marknaden?

 

 

Mariehamn den 17 februari 2022

 

 

John Holmberg