Landskapsregeringen gör intrång på den privata marknaden

Skriftlig fråga SF 4/2021-2022 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Frågeställaren undrar varför landskapsregeringen inte har informerat lagtinget om den nya fastighetsstrategin som allvarligt riskerar rubba konkurrens-balansen på den privata marknaden?

Åtgärder