Skriftlig fråga 5/2015-2016

Lagtingsår: 2015-2016
Typ av dokument: Skriftlig fråga

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

SKRIFTLIG FRÅGA nr 5/2015-2016

Lagtingsledamot

Datum

 

Runar Karlsson

2016-09-21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Försämring av den kommunala närservicen

 

 

I offentligheten har finansministern uttryckt en åsikt om att kommunerna kan spara 7,5 – 15,0 miljoner euro per år.

Eftersom dessa uttryck väcker stor oro bland kommunernas anställda och de som behöver kommunal service inom barn- och äldreomsorgen och inom skolorna så är det viktigt att alla får klarhet i vad dessa besparingssiffror innehåller.

 

Med hänvisning till 38 § 1 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande skriftliga fråga:

 

På vilket sätt avser landskapsregeringen att denna inbesparing ska genomföras utan att närservicen försämras?

 

 

Mariehamn den 21 september 2016

 

 

Runar Karlsson