Försämring av den kommunala närservicen

Skriftlig fråga SF 5/2015-2016 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: skriftlig fråga, runar karlsson, kommunala närservicen, närservice,

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser