Skriftlig fråga 5/2023-2024

Tillhör ärendet: När ska havsplanen revideras?
Lagtingsår: 2023-2024
Typ av dokument: Skriftlig fråga

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

SKRIFTLIG FRÅGA nr 5/2023-2024

Lagtingsledamot

Datum

 

Alfons Röblom

2024-03-06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


När ska havsplanen revideras?

 

 

Ålands havsplan klargör vilka åländska havsområden som till exempel är lämpliga att användas för förnybar energi och vilka områden som behöver skyddas. Havsplanen ska enligt lag uppdateras minst vart sjätte år för att införliva nyinkommen information om våra havsområden. Ålands första havsplan antogs i mars 2021 och ska vara reviderad senast 2027 - d.v.s. om 3 år.

 

Med hänvisning till 38 § 1 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande skriftliga fråga:

 

Är landskapsregeringen beredd att tillföra de resurser som krävs för att revidera Ålands havsplan och när tror man att den reviderade planen är färdig för beslut i landskapsregeringen?

 

 

Mariehamn den 6 mars 2024

 

 

 

Alfons Röblom