När ska havsplanen revideras?

Skriftlig fråga SF 5/2023-2024 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Frågeställaren undrar om landskapsregeringen är beredd att tillföra de resurser som krävs för att revidera Ålands havsplan och när tror man att den reviderade planen är färdig för beslut i landskapsregeringen

Åtgärder