Skriftlig fråga 5/2022-2023

Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Skriftlig fråga

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

SKRIFTLIG FRÅGA nr 5/2022-2023

Lagtingsledamot

Datum

 

Simon Holmström

2022-11-24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ålands hantering av EU:s restaureringsförordning

 

 

Artutrotningen fortskrider och för skydd av biologisk mångfald krävs aktiva återställningsåtgärder. Om förslaget till EU-förordning om restaurering av natur går igenom ska EU-länderna lämna in en plan för hur förstörd natur ska restaureras. Av utlåtandet till Finland framgår att Åland kommer att ha svårt att uppfylla kraven. 

 

Med hänvisning till 38 § 1 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande skriftliga fråga:

 

Hur förbereder sig landskapsregeringen på att hantera EU:s kommande förordning om restaurering av natur?

 

 

Mariehamn den 24 november 2022

 

 

Simon Holmström