Ålands hantering av EU:s restaureringsförordning

Skriftlig fråga SF 5/2022-2023 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Frågeställaren undrar hur landskapsregeringen förbereder sig på att hantera EU:s kommande förordning om restaurering av natur?

Åtgärder